Mgr. Jana Adámková

ADVOKÁT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

INFORMACE O REKONSTRUKCI ULICE


Vážení klienti,

jak někteří již víte, v ulici Bož. Němcové, ve které nás naleznete, probíhají rozsáhlé stavební práce (rekonstrukce celého povrchu ulice). Z tohoto důvodu se k nám momentálně vozidlem nedostanete. Parkování je možné na parkovišti STOP-SHOP, případně v sídlišti nebo vedlejších ulicích (ulice Nová, Polní). Od parkoviště k nám je ve všech těchto případech krátká dochozí vzdálenost.

Při pohybu v ulici, prosím, dbejte na vlastní bezpečnost s ohledem na pohyb stavebních strojů.

Těšíme se na vaši návštěvu i v poněkud dobrodružných podmínkách. Povrch ulice momentálně není vhodný pro obuv na podpatku (myslíme to vážně, mnohokrát vyzkoušeno). Rekonstrukce by měla být dokončena v říjnu 2021.


Rodinné právo

Komplexní právní služby v oblasti rodinného práva - zejména se jedná o řešení problematiky rozvodů, manželského majetkového práva, rodičovské odpovědnosti,  výživného a mnohých dalších oblastí.

Právo nemovitostí

Právní poradenství a tvorba dokumentů při řešení dispozic s nemovitými věcmi. Komplexní řešení pro koupi, výstavbu, darování, věcná práva, nájemní i podnájemní vztahy a další oblasti.

Občanské a pracovní právo

Zaměření především na tvorbu smluv, vymáhání pohledávek, náhradu škody a nemajetkové újmy, závazkové právo, spotřebitelské spory, dědické řízení a další oblasti. Poradenství pro zaměstnavatele i pro zaměstnance, řešení problematiky ukončení pracovního poměru, odstupného, tvorba smluv etc.

Trestní právo

Profesionální pomoc klientům v rámci trestního řízení. Obhajoba a zastupování v trestním řízení, zastupování poškozených, uplatňování nároku na náhradu nemajetkové újmy a škody. Svým klientům nabízíme individuální přístup, bez osobního hodnocení případů, profesionální nadhled.

Správní právo

Profesionální pomoc v oblasti správního práva, včetně zastoupení ve správním nebo přestupkovém řízení, zastoupení před jinými orgány státní správy i ve správním soudnictví.

Ochrana osobních údajů

Pomoc v oblasti ochrany osobních údajů. Konzultace, příprava formulářů, interních směrnic, zpracovatelských smluv, záznamů o činnostech zpracování, externí výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů apod.

Nenašli jste, co jste hledali?

V krátké webové prezentaci lze jen těžko obsáhnout všechny oblasti, které nám právo přináší. Poskytuji právní služby v rámci generální praxe, pokud potřebujete pomoc ve specifické oblasti, kontaktujte mne. Vzhledem ke spolupráci s odborníky v jiných oblastech Vám pomohu nalézt řešení, případně Vám mohu poskytnout kontakt na osobu specializující se na danou oblast.