Advokátky

Mgr. Jana Adámková

Po úspěšném absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působila dlouhou dobu jako podnikový právník. Od roku 1996 působí jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Mgr. Zuzana Adámková

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ovládá anglický jazyk, právní služby lze proto poskytovat i v angličtině. Jejím zaměřením je především oblast závazkového a rodinného práva. U Mgr. Jany Adámkové vykonávala koncipientskou praxi, v roce 2022 úspěšně složila advokátní zkoušku a působí tedy jako samostatný advokát. 


Služby jsou poskytovány každou z advokátek klientům samostatně. Vzhledem k uzavřené smlouvě o trvalé spolupráci společně sdílíme kancelář a některé další administrativní a technické zdroje. Pokud však mají být služby poskytovány na základě smlouvy o trvalé spolupráci, je o tom klient vždy s předstihem informován.  V kanceláři se již bohužel nemůžete setkat i s naší psí asistentkou, která nás v listopadu 2021 ve věku 12,5 let opustila. Vaši domácí mazlíčci jsou však u nás vítáni.