Náš tým
Mgr. Jana Adámková

 

Mgr. Jana Adámková

Po úspěšném absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působila dlouhou dobu jako podnikový právník. Od roku 1996 působí jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Mgr. Zuzana Kovářová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím zaměřením je především právní úprava poskytování služeb elektronických komunikací a navazující řízení, správní právo a oblast závazkového práva.