Služby na dálku

on-line, bez nutnosti osobní přítomnosti

Pokud Vám Vaše časové či jiné možnosti nedovolují nás osobně navštívit, mohou být (je-li to vzhledem k povaze záležitosti vhodné) právní služby poskytnuty na dálku. Z povahy věci lze takový postup využít zejména při konzultaci (např. prostřednictvím telefonního hovoru, e-mailu, WhatsApp, FaceTime či Skype), sepisu smluv a různých podání.

E-MAILOVÁ POPTÁVKA

Na e-mailovou adresu nám zašlete stručný popis daného případu, a je-li to možné, rovněž veškeré materiály, které k dané věci máte k dispozici. Nezapomeňte uvést, co by mělo být výstupem naší spolupráce - konzultace na dálku či konkrétní smlouva apod.

OVĚŘENÍ VAŠÍ TOTOŽNOSTI, SDĚLENÍ CENY

Jakmile to bude možné, ozveme se Vám zpět. Můžeme Vás požádat o ověření Vaší totožnosti. Zároveň Vám sdělíme cenu za požadované služby a časový rozsah naší spolupráce.

PLATBA

Pokud budete s naší nabídkou souhlasit, zašlete nám požadovanou částku na náš účet. Veškeré platební informace od nás obdržíte. Zároveň se domluvíme na termínu poskytnutí služby (termín konzultace, zaslání požadovaných výstupů).

POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Ve sjednaném termínu Vám bude požadovaná služba poskytnuta. Společně projdeme zaslané výstupy, v případě potřeby se domluvíme na dalších službách (konzultace, zpracování dalších výstupů).

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Po ukončení poskytování služeb budou veškeré materiály v souladu s příslušnými právními předpisy archivovány v sídle advokáta.