Dokumenty a informace

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v přiložených souborech

Vzor smlouvy o poskytování právních služeb je dostupný k nahlédnutí v sídle advokáta.

Informace o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Dojde-li mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze  smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se spotřebitel obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na subjekt určený k takovému řešení, kterým je Česká advokátní komora, sídlem Národní tř 16, 110 00 Praha 1; web: www.cak.cz,  e-mail: epodatelna@cak.cz.