Ceník

poskytovaných právních služeb

Úvodní konzultace

Uvedená částka je za hodinu, v závislosti na povaze projednávané záležitosti. Na první schůzce si dohodneme také způsob určení odměny za právní služby, a to dle některých variant uvedených níže. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle aktuálních právních předpisů.

1200,- Kč (bez DPH)

Stanovení odměny dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif

Odměna za právní služby se může řidit ustanoveními  o mimosmluvní odměně v advokátním tarifu. Pro určení výše mimosluvní odměny je rozhodující hodnota věci nebo práva, kterého se právní služba týká. Způsob určení ceny a její předběžnou výši se vždy dozvíte na první schůzce.

mimosmluvní odměna

Stanovení odměny dle individuální dohody

Pokud je tato varianta pro klienta výhodnější, lze se na odměně za právní služby dohodnout na první schůzce s tím, že její výše bude určena dle povahy věci a náročnosti případu, případně dle počtu hodin strávených řešením příslušné záležitosti.

  • Standardní hodinová sazba činí v závislosti na náročnosti věci 1 200,- Kč - 2 400,- Kč bez DPH.

  • Příprava smluvních dokumentů je zpravidla hrazena jednorázově (např. u převodu nemovitých věcí se tato částka pohybuje od 4 000,- Kč bez DPH).

smluvní odměna