Způsob stanovení odměny

Způsob stanovení odměny je dohodnut vždy na úvodní schůzce s advokátkou, která poskytování právních služeb zajišťuje.

Odměna za úvodní schůzku, která zpravidla nepřesahuje jednu hodinu, činí 1 200 - 1 500,- Kč.

Dále je v rámci prvního setkání sjednáno odměňování podle povahy věci, očekávané náročnosti apod.

Možnosti stanovení odměny:

Podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif

Odměna za právní služby se může řidit ustanoveními o mimosmluvní odměně v advokátním tarifu. Pro určení výše mimosluvní odměny je rozhodující hodnota věci nebo práva, kterého se právní služba týká. Způsob určení ceny a její předběžnou výši se vždy dozvíte na první schůzce.

mimosmluvní odměna

Stanovení odměny dle individuální dohody

Pokud je tato varianta pro klienta výhodnější, lze se na odměně za právní služby dohodnout na první schůzce s tím, že její výše bude určena dle povahy věci a náročnosti případu, případně dle počtu hodin strávených řešením příslušné záležitosti.

  • sjednání odměny hodinovou sazbou (zpravidla 1 500,- Kč - 2 000,- Kč /hod.)

  • příprava smluvních dokumentů je zpravidla hrazena jednorázově (např. u převodu nemovitých věcí se tato částka pohybuje od 3 000,- Kč

  • sjednání celkové částky za poskytnutí konkrétní služby bez ohledu na náročnost

  • v případě pravidelného poskytování právních služeb lze ujednat paušální měsíční částku

  • u některých typů sporů (zejm. vymáhání pojistného plnění) se můžeme domluvit také na určité procentuální částce ze skutečně vymožených prostředků, klient v takovém případě nic předem neplatí

smluvní odměna